D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Harring Kirke

Harring Sogn - Harring-Stagstrup Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Harring Kirke

Adresse

Harring Kirke
Harringhedevej 14
Harring
7752 Snedsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Temmelig ensomt i det lille Sogns spredte bebyggelse ligger den lille kirke, der består af romansk kor og skib med et våbenhus fra 1883 ved nordsiden. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel.
Den retvinklede norddør er endnu i brug, medens syddøren er tilmuret og kun spores ganske svagt.
Korets rundbuede østvindue ses som indvendig niche, og mod nord er der et tilmuret rundbuevindue med overligger, men uden sålbænk.
De nuværende vinduer har trækarme i empireformer.

Klokkekam

Over skibets vestgavl er der 1885 rejst en klokkekam.

Klokke

Klokken er støbt 1885 af Anker Heegaard, Frederiksværk. Den tidligere fra 1432 var af Petrus de Randrusia.

Våbenhuset

Våbenhuset er bygget 1883 af små mursten og med døre både i øst og vest (af hensyn til blæsten).

Gravkælder

Under koret er der en nu lukket gravkælder.

Kirken indvendig

I det indre, der har bjælkelofter, står den lille korbue overpudset med undtagelse af de profilerede kragsten. Korbuen er omsat 1687 og blev herved en smule tilspidset.

Altertavlen

Altertavlen er af lutheransk fløjtype, omkring 1590, men i midtfeltet er der 1695 indsat snitværk af Salomon Christensen - forneden en dekorativ ramme, foroven to ældre relieffer, Korsnedtagelsen og Opstandelsen, fra omkring 1625.

Alterbord og alterdug

Det kvadermurede alterbord, der står umiddelbart op mod korvæggen, har foroven tre skifter munkesten, og det dækkes af et panel fra 1936.

Alterstager

Alterstagerne er høje, rigt profilerede renæssancestager, der er givet 1621 af Hans Søfrensøn og Anna Pedersdatter i Roesholm.

Kalk og disk

Kalken er fra slutningen af 1600tallet med bæger fra 1773, givet af kammerråd Niels Aars, Øland.

Prædikestol

Den udskårne prædikestol fra 1627 har drejede søjler på de spidse hjørner og portalfelter med ganske gode evangelistmalerier. Den er givet af præsten Hans Seffrensøn og Anna Pedersdatter (sammenlign stagerne).

Døbefont

Den romanske granitfont er en variant af Thybo-typen med firkløverformet kumme.

Dåbsfad

Dåbsfadet er sydtysk fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.

Stolestader

Stoleværket er fornyet. Et indgangspanel fra 1600-tallet er bevaret.

Siddepladser

Kirken har 80 siddepladser.

Lysekroner

En sengotisk lysekrone er nu i Nationalmuseet.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1987 med 4 stemmer.

Ligsten

I våbenhuset er en gravsten over Christen Bodssen, † 1579 på øland. I våbenhuset desuden gravsten over Sognepræst Sofren Hansen, † 1663.
Ved skibets vestvæg en over præsten Hans Sørensen, † 1648, og Anna, datter af Peder Andersen, † 1652 og ved vestgavlen gravsten over Mette Elisabeth Stigaard, † 1818.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007