D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sjørring-Thorsted Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Sjørring Sogn
Thorsted Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1678-1694 Ole Tønnesen Tilemann (-1694)
1694-1731 Peder Jensen Fersløw (-1730)
1731-1758 Hans Jensen el. Hansen (1682-)
1758-1798 Henning Hansen (1725-1811)
1798-1824 Niels Hee (1766-1824)
1825-1830 Georg Frederik Weinschenck (1772-1830)
1830-1846 Johan Ernst Plesner (1871-1846)
1847-1849 Poul Bendtsen (1793-1849)
1850-1858 Peter Laurentius Husum (-)
1858- Hans Berlin Kaarsberg (1805-)

1949-1971 G Westh (-)
1971-1994 J Haaber (-)
1994-2000 Erik Bang (-)
2000- Vakant

Præstegården

Præstegårdsvej 40, Sjørring, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1881, har 8 værelser + konfirmandstue og kontor.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 21 ha., heraf er 1 ha. skov.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården. Den anvendes nu som ungdomshus.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007