D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skjoldborg-Kallerup Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Skjoldborg Sogn
Kallerup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1943-1960 H E Dahl-Hansen (-)
1961-1986 Thomas Graversen (-)
1986-1998 Ebbe Sunesen (-)
1999- Torill Nina Puntervold Kristensen (1967-)

Præstegården

Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1985, har 6 værelser og opvarmes med ?.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god, stor have.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 13 ha.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården. Den anvendes nu af spejderne.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007