D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nors-Tved Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Nors Sogn
Tved Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1926-1937 C Tolsgaard (-)
1937-1961 J Bækgaard (-)
1961-1998 Imm Olesen (-)
1998- Henning Bjørndal Sørensen (1947-)

Præstegården

Hindingvej 1, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1860, senest restaureret 1998, har 6 værelser og opvarmes med naturgas, der blev installeret i 1991.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5, ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 14 ha.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007