D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Thisted Provsti

Aalborg Stift

Pastorater i provstiet

Thisted Pastorat
Tilsted Pastorat
Sjørring-Torsted Pastorat
Torsted Frimenighed
Skjoldborg-Kallerup Pastorat
Snedsted Pastorat
Harring-Stagstrup Pastorat
Nørhå-Sønderhå-Hørsted Pastorat
Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat
Hundslund Frimenighed
Nors-Tved Pastorat
Vester Vandet-Øster Vandet-Skinnerup Pastorat
Hillerslev-Kåstrup Pastorat
Sennels Pastorat
Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat
Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat

Provster

1952-1971 G P Westh (-)
1971-1985 G Langkjer (-)
1985-1994 A J Hindsholm (-)
1994- Johan Holm Thastum (-)

Provstiudvalgsformænd

1994- Johan Holm Thastum (-)

Provstiudvalgsmedlemmer

1996-2000 Birge Damgaard Christensen (-)
1996-2000 Inge Davidsen (-)
1996-2000 Kristian Vinther Olesen (-)
1996-2000 Bjarne Søndberg (-)

Provstisekretærer

(2004) Birthe Thastum (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007