D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Kallerup Sogn

Skjoldborg-Kallerup Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - viborg Amt

Kirker i sognet

Kallerup Kirke Kallerup Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hundborg Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 194

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Annette Kristensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007