D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Branderup Pastorat

Tørninglen Provsti - Ribe Stift - Nørre Rangstrup Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Branderup Sogn
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007