Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Værnsprovstetjenesten

Københavns Stift


Værn

Hæren
Søværnet
Flyvevåbnet


Kirkeligt tilsyn

Det er altid københavns biskop
(2000) Erik Norman Svendsen (-)


Historie

Værnsprovsterne hører som provster under Københavns biskop og Københavns Stift og er medlemmer af Københavns Stifts landemode. Værnsprovsterne hører i deres egenskab af værnspræster under Københavns biskop. Provsterne er udnævnt som provster ved kirkeministeriets foranstaltning, men stillet til rådighed for forsvarsministeriet.
Præsterne er sognepræster (eller folk, der kan ansættes som præster i folkekirken), hvis rådighedstjeneste i folkekirken (eller en del deraf) består i at være værnspræster af reserven med begrænset rådighedspligt. Et mindretal har kontrakter om tjeneste ved Den internationale Brigade eller reaktionsstyrkerne med deraf følgende større forpligtelser.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 20.7.2012 --