D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Alstrup Kirke

Alstrup Sogn - Louns-Alstrup Pastorat - Vesthimmerlands Provsti - Viborg Stift - Farsø Kommune - Viborg Amt

Alstrup Kirke

Adresse

Alstrup Kirke
Anneksvej 21
Alstrup
9640 Farsø

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Den lille, hvidkalkede, romanske kirke bestod oprindelig af et uanseligt skib med kor opført af granitkvadre på en skråkantsokkel. Senere blev koret nedbrudt og genopført af samme bredde som skibet, idet man dog bevarede den gamle korbuemur. Store dele af murene er siden omsat, og teglsten er anvendt i de øvre dele. Begge de romanske døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren i brug, og der er spor af et romansk rundbuevindue. I skib og kor er der store spidsbuede vinduer. I senmiddelalderen forlængedes skibet mod vest, skibet overhvælvedes, og et lille klokketårn af munkesten, der åbner sig med en spidsbue mod vest, blev tilbygget.
Koret har bjælkeloft, skibet to stjernehvælv og et krydshvælv.

Våbenhuset

Våbenhuset, der overvejende er opført af gule teglsten, bærer årstallet 1797 og Christian VIIs navnetræk over døren.

Kirken indvendig

Alt inventaret blev stafferet under restaureringen 1925.

Kalkmalerier

Kirken blev istandsat 1951-52 (arkitekt L. Teschl). Under arbejdet fandtes enkelte kalkmalerier, der atter overkalkedes.

Altertavlen

Altertavlen er en enkel renæssancealtertavle af fyrretræ med nyere maleri (Kristus i Emaus).

Alterbord

Alterbordet er af granit, hvorpå altertavlen står.

Kalk og disk

Kirkens romanske kalk og disk fra 1200-tallet er nu i Nationalmuseet.

Prædikestol

Enkel prædikestol fra 1700-tallet med adgang gennem en rundbuet åbning i triumfmuren.

Døbefont

Romansk granitfont med terningkapitælfod.

Dåbsfad

Dåbsfad af tin med årstallet 1686, nu i Hjørring Museum.

Stolestader

Stolestaderne er fra 1952, men de gamle gavle er bibeholdt.

Ligsten

I våbenhuset ligsten af kalk over Peder Iversen, død 1729, forpagter på Hammelmose.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007