D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hammer Kirke

Hammer Sogn - Horsens-Hammer Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Hammer Kirke

Adresse

Hammer Kirke
Hammer Kirkevej 10
9381 Sulsted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede, senest restaureret 1977. Meget ensomt, men til gengæld idyllisk og stemningsfuldt ligger Hammer kirke på en skovklædt bakke i udkanten af en af Vendsyssels mest storslåede landskaber - Hammer bakker. Den beskedne kirke består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og et nyere våbenhus mod syd. Den oprindelige, romanske bygning, koret og de østlige to tredjedele af skibet, er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel. Begge gamle døre ses - syddøren, der er noget udvidet, endnu i brug, norddøren tilmuret med sin gamle overligger siddende i vestkarmen. I korvæggen spores et enkelt af de oprindelige vinduer svagt. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, og alle murene blev forhøjet med munkesten, idet der blev indbygget krydshvælv. Korbuen blev omdannet til en spidsbue og gjort bredere. I forlængelsens vestgavl ses et tilmuret spidsbuevindue, der viser, at det smalle tårn først blev tilføjet noget senere end overhvælvingen og vestforlængelsen.

Tårnet

Tårnet er ligesom vestforlængelsen bygget af genanvendt kvadermateriale sammen med munkesten, og det har fornyede kamtakgavle i øst-vest.

Klokkerne

Klokken er fra 1510 med påkaldelse af Jesus, Maria og Skt. Anna.

Våbenhuset

Våbenhuset af små mursten er uden karakteristiske enkeltheder, men er formodentlig bygget engang i anden halvdel af 1800-tallet.

Kirkens inventar

Ved en hovedistandsættelse 1933 ved arkitekt H. Paludan blev størsteparten af inventaret marmoreret.

Altertavlen

Altertavlen består af nygotisk rammeværk, der omfatter et maleri, Kristi billede, udført 1861 af Lucie Marie Ingemann, digterens hustru. Ved dens sider er anbragt nogle søjlerester af ældre renæssanceinventar og et par små, sengotiske figurer.

Alterstager

Messingstagerne af gotisk form er fra slutningen af 1800-tallet.

Kalk og disk

Kalken er dateret 1640.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1807 er et snedkerarbejde i nyklassisk stil.

Døbefont

Fonten er meget primitiv en ganske lille kumme, ikke større end et vievandskar, er anbragt på en stor, næsten utilhugget fod.

Stolestader

Stoleværket blev fornyet 1933, men en hel del ældre panelværk i renæssance blev benyttet, især som vægpaneler.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1966 med 4 stemmer.

Ligsten

I koret er der en stor gravsten over præsten Thomas Christoffer Galschiøt, † 1624, og hans to hustruer og en anden over Sognepræst, magister Erik Nielsen, † 1658, og hustru. I våbenhuset er der gravsten over Christen Terkelsen, Brødland, † 1630, og over Maren Jensdatter, † 1600. På kirkegården sten over Jacob Berthelsen, † 1760.

Kirketjenere

(1999) Bent Larsen (-)

Kirkesangere

(1999) Marianne Carlsen (-)

Organister

(1999) Karen Steengaard (-)

Gravere

(1999) Bent Larsen (-)

Pedeller

(1999) Ole Peter Jakobsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007