D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvorup Kirke

Hvorup Sogn - Hvorup Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Hvorup Kirke

Adresse

Hvorup Kirke
Høvejen 85
Hvorup
9400 Nørresundby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca 1200. Temmelig højt, men delvis skjult af bevoksning ligger kirken nordligt i sognet. Den består af skib og kor med en 1898 tilbygget apsis (arkitekt H. Kampmann), tårn mod vest samt mod syd et våbenhus. Af den oprindelige, romanske granitkvaderkirke er nu kun størstedelen af koret bevaret, men også her er murene omsatte. En dæksten med tre kors fra den gamle syddør er nu indmuret i tårnets sydmur. I middelalderens slutning blev skibet ombygget med gule munkesten i munkeskifte, og vistnok samtidig opførtes af samme materiale et vesttårn, hvis hvælvede underrum har spidsbuet arkade ind mod skibet; årstallene i murankre 1749 og 1804 på tårnets mure hentyder til senere skalmuringer. Tårnet er yderligere restaureret 1901.

Våbenhuset

I år 1900 opførtes våbenhuset foran sydportalen.

Kirken indvendig

Det indre dækkes af bjælkelofter.

Pulpiturer og trapper

I tårnrummet et pulpitur fra 1700-tallet, nu anvendt som orgelskranke, samt en klokke fra 1300-tallet uden indskrift ikke mere i brug.

Altertavlen

Nyere altertavle med et tredelt maleri, Opstandelsen, signeret Frans Schwartz 1902, i forgyldt ramme med vinløv. Den ældre altertavle i 1600-tallets form, men med stafferinger af Jens Thrane fra begyndelsen af 1700-tallet, hænger nu på skibets sydvæg.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1701 har vistnok som forbillede haft den af Lauridtz Jensen skårne stol i Ålborg Budolfi Kirke og er udført af billeskæreren Zebalt Bielefelt i Ålborg; dens stafferinger fra begyndelsen af 1700-tallet er udført af Jens Thrane.

Døbefont

En døbefont af træ fra 1636 skåret af Niels Billedsnider i Ålborg, har tidligere stået på Nationalmuseet, men er 1937 tilbageført til kirken.

Stolestader

De øverste stolegavle har monogrammer for kirkeværger samt årstallet 1652.

Siddepladser

Kirken har 70 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1985 med 11 stemmer.

Mindetavler

I skibet en mindetavle for Jens Ibsen, † 1776, og hustru, opsat 1777.

Kirketjenere

(1999) Poul Malmgaard (-)

Organister

(1999) Mogens Hybel (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007