D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nørre Tranders Pastorat

Aalborg Søndre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Nørre Tranders Sogn
Rørdal Kirkedistrikt

Historie

Nørre Tranders Sogn var i en periode annekssogn til Vor Frue Sogn, Ålborg.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører turnusordning på Ålborg Sygehus Nord, og forpligtelse på plejehjem.
1924-1948 Holger M Husum (-)
1948-1973 H Storm Jensen (-)
1974-1990 Jens Noe (-)
1990- Henrik Søgaard Mikkelsen (1960-)

Præstegården

Lemvigvej 56, 9220 Aalborg Ø
Præstegården er opført 1887, restaureret og ombygget i 1962, har 7 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 11 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Sognepræster

Embedet omdannet 1982 fra residerende kapellani.
1982- Per Sørensen (1950-)

Embedsboligen

Gøttrupvej 18, 9220 Ålborg Ø
Embedsboligen er opført 1985 og er på ca. 200 m².

Sognepræster

Embedet oprettet 1986.
1986- Else M Hjerrild (1949-)

Embedsboligen

Herningvej 40, 9220 Ålborg Ø
Embedsboligen er opført 1980, ombygget 1990 og har 6 værelser.

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet ved reservation af 2. marts 1742 fra sognekapellani, senere nedlagt og genoprettet i 1974.
1974-1977 Jens A Thomsen (-)
1978-1982 Per Sørensen (1950-)
Embedet blev 1982 omdannet til sognepræsteembede.

Sognekapellaner

Embedet blev omdannet ved reservation af 2. marts 1742 til residerende kapellani.

Kapellaner pro loco

Til embedet hørte forpligtelse i Vor Frue og Nørre Tranders Sogne.

Kordegne

(1999) Inge-Lise Vistisen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i Nørre Tranders Kirkecenter.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007