D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rørdal Kirkedistrikt

Nørre Tranders Pastorat - Aalborg Søndre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Rørdal Kirke Rørdal Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertal indregnet i indbyggertal for Nørre Tranders Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 15 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Verner Krogager (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007