D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tranum Kirke

Tranum Sogn - Lerup-Tranum Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Tranum Kirke

Adresse

Tranum Kirke
Tranumvej 84
Tranum
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Kirken, der i katolsk tid var indviet til Skt Nicolaus, består af romansk skib og kor, sengotisk vesttårn og nyere våbenhus i syd. Den romanske kirke er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. De orp døre er begge retkantede, den nordre blændet. To romanske vinduer er bevaret i skibets nordside. Mens begge korvinduerne og skibets to sydvinduer er udvidede. En vinduesoverligger er indmuret i tårnets nordmur, en anden i alterbordets bagside. Den brede, runde korbue, med profilerede kragbånd, er vistnok udvidet.
Kirkens mure står blanke med undtagelse af tårnets teglstensmur, der er hvidtet. Tagværkerne er nyere og teglhængte.

Restaureringer

Kirken blev 1964-65 restaureret ved arkitekt Skov, Ålborg.

Tårnet

Tårnet er over en kampestensyld opført af munkesten, samt, nederst, kvadre fra skibets vestgavl. Det overhvælvede tårnrum har i syd et falset, kurvehankbuet vindue, og et rundbuet, nu delvis blændet åbning forbinder rummet med skibet.
På tårnets nordside fører en udvendig fritrappe op til en dør i mellemstokværket. Klokkestokværket har et rundbue glamhul til hver side, undtagen til nord.
På tårnets sydside, erindrer om en ældre istandsættelse.

Klokkerne

Den skriftløse klokke af støberen PLP er fra 1400-tallet.

Våbenhuset

Våbenhuset, af gule sten, er opført 1888 i forbindelse med en restaurering (arkitekt F. Uldall), hvorved bl.a. skibets sydmur omsattes. årstallet 1763.

Kirken indvendig

Kirken har smukke, gamle gulve af gule mursten, under stolene bræddegulv.

Hvælvinger

I koret er der i senmiddelalderen indbygget en krydshvælving, i skibet to ottedelte hvælv med helstens vægbuer.

Altertavlen

Alterbilledet er et maleri, Kristus på korset, af F. Storch, malet 1864 og indsat i en nygotisk ramme.

Alterbord og alterdug

Granitalterbordet er delvis skjult af et panel fra renæssancetiden og et antependium.

Alterstager

Alterstager fra baroktiden.

Kalk og disk

Kalk fra 1770, skænket af oberstinde Sophie Hedevig Brockdorff.

Prædikestol

Prædikestol fra 1700-tallet med udskårne, gennembrudte plantemotiver i storfelterne; dens staffering er en overmaling fra 1800-tallet.

Døbefont

Romansk granitfont med trekantfrise samt på foden kors i arkadefelter.

Stolestader

Stolestaderne, antagelig fra 1888, er ændret ved sidste restaurering og malet i afstemte farver.

Siddepladser

Kirken har 135 siddepladser.

Lysekroner

Lysekronerne er nyere efterligninger af barokkroner.

Skibe

I kirken er ophængt en skibsmodel.

Orgel

Kirkens orgel er et Husted orgel fra 1998 med 15 stemmer. Det tidligere orgel var et orgel fra Jysk Orgelbyggeri, århus, er 1965 opstillet i tårnbuen.

Ligsten

I våbenhusets flankemure er indsat tre gravsten af granit, den ene med årstallet 1766.

Lapidarium

En række gravsten fra 1800-tallet med smuk skrift er opstillet ved søndre kirkegårdsdige.

Gravminder på kirkegården

På et indhegnet gravsten nord for kirken ligger der seks gravsten over medlemmer af familien Møller på Tranum Strandgård, bl.a. Laur. Møller, † 1796, og Bertel Møller, † 1827.

Kirketjenere

(1999) Dan Kristensen (-)

Kirkesangere

(1999) Orla Klitgaard (-)

Organister

(1999) Mads Kærgaard (-)

Gravere

(1999) Dan Kristensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007