D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Torslev Kirke

Torslev Sogn - Torslev-Øster Svenstrup Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Torslev Kirke

Adresse

Torslev Kirke
Aggersundvej 37
Torslev
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede. Kirken består af romansk kor og skib samt sengotisk tårn i vest og moderne våbenhus i nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på karnissokkel, og begge det retkantede, sokkelbrydende døre ses tilmurede. I kor og skib er de rundbuede vinduer bevaret med monolitoverliggere, i skibet med gamle blyindfattede ruder, og i det indre, der har bjælkelofter, står den runde korbue med profilerede kragsten og sokkel.

Tårnet

Det sengotiske vesttårn med krydshvælvet underrum, der nu fungerer som ligkapel, har trappehus ved nordvesthjørnet og er opført af genanvendte kvadre og munkesten. Dets rummelige mellemstokværk, der sikkert har været brugt til opbevaring af tiendekornet, har store, tilmurede rundbueåbninger. Hele dets sydside og overdelen, der vistnok er noget nedskåret, er skalmuret med små mursten 1852.

Klokkerne

Klokke fra 1300-tallet, skriftløs og uden støbemærke.

Altertavlen

Altertavlen er et gotisk fløjtavle fra omkring 1525, et Claus Berg-påvirket arbejde med fremstilling af Treenigheden, flankeret af Skt Anna selvtredje og Skt Catharina af Aleksandria, og med apostlene i fløjene. Den blev istandsat 1938 (arkitekt E. Packness) og genopsat på alteret i stedet for et maleri, som nu er ophængt i skibet, Gethsemane, fra 1860 af A. Schiøtt.

Alterstager

Sengotiske malmstager på løveformede fødder og med gennembrudte, krenelerede lyseskåle.

Kalk og disk

Kalken fra 1600-tallet har gotisk knop, på bægeret står der Bartolus Bartholinus og på foden Jørlund Kirche.

Prædikestol

Prædikestolen i højrenæssance fra 1586 med indskrift Olaus Nicolai Wibestorp.

Døbefont

Lille romansk granitfont på pyramidestub-fod med diagonallinjer. Glat fod, vist fra 1600-tallet.

Stolestader

Herskabsstole med Otto Skeels og Birgitte Lindenovs fædrene og mødrene våben.

Siddepladser

Kirken har 300 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruun Rasmussen orgel fra 1978 med 13 stemmer.

Krusifikser

Godt korbuekrusifiks fra omkring 1500, vistnok lybsk arbejde.

Epitafier

Epitaf over generalauditør K. N. Bornemann til Ormholt, † 1796.

Ligsten

I tårnrummet gravsten 1) Henrik Kjeldsen, Ormholt, † 1755; 2) Hans Broust, degn, † 1776. En ligsten over Christen Sørensen Vang, † 17?? ligger som trappesten ved tårnindgangen.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007