D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øster Svenstrup Valgmenighed

Hanherred Provsti - Aalborg Stift

Kirker i sognet

Valgmenigheden har ikke egen kirke.

Medlemmer af menigheden

1999 - se Klim Valgmenighed

Menighedsrådsformænd

1996-2000 - Bente Thomsen (-)




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007