D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Haverslev-Skræm-Bejstrup Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Haverslev Sogn
Skræm Sogn
Bejstrup Sogn

Historie

Haverslev var i begyndelsen annekteret til Brorstrup Sogn, der også havde Ravnkilde Sogn som annekssogn. Senere blev Haverslev Sogn hovedsogn for Vejstrup Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

1962-1967 Sv E Langdahl (-)
1967-1982 Aksel Petersen (-)
1982-1997 Freddy Cortes (-)
1997- Inger Øeby Pedersen (1962-)

Præstegården

Skræmvej 19, Bonderup, 9690 Fjerritslev
Præstegården er opført i 1965, har 6 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på ca. 1.600 m².

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 60 tdl.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Sognekapellaner Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev

Sognekapellanen boede i Ravnkilde.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007