Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Hellebæk Kirke

Hellebæk Sogn - Hellebæk Pastorat - Helsingør Domprovsti - Helsingør Stift - Helsingør Kommune - Frederiksborg Amt


Hellebæk Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Det gamle kirkekapel

Fra 1786 blev Hellebækgaards Kapel brugt til kirke for indbyggerne i Hellebæk og Ålsgårde. Den var beliggende i den ene fløj af Grev Schimmelmanns Palæ - Hellebækgaard. I kapellets kirkerum, der ikke er så stort, har pulpitur og Grevens stol. Over alteret er prædikestolen placeret. Under loftet hang to prægtige kirkeskibe, fregatterne "Ernst" fra 1812 og "Christian" fra 1829.
Grev Ernst Schimmelmann fik ved kgl bevilling af 5. oktober 1770 tilladelse til at bygge et kapel i den ene fløj af Hellebækgaad, men først 5. november 1786 blev kirkerummet indviet.
I dette kirkerum blev der indtil 1918 holdt gudstjenester.


Kirkegrunden

Det areal, hvor kirken er placeret, blev skænket til sognet af Schimmelmann som kirkegrund på betingelse af, at der ikke måtte bygges kirkegård omkring kirken. Fiskerne, som havde hævdsret på pladsen, var meget forstående; de rykkede stejlepladsen længere nordpå, så kirken kunne få den smukke placering.


Kirkebygningen

Kirken er opført 1917-1920 og indviet d. 16. maj 1920 af biskop Harald Ostenfeld. Den er beliggende på Ålsgårdefiskernes gamle stejleplads på skrænten ved Riffs Rende. Fra stejlepladser er smuk udsigt mod Kronborg, Sofiero, Kullen og Kattegat.
Kirken er tegnet af arkitekt Søren Lemche (1864-1955) i nybarok stil og er beliggende i retning nordøst mod sydvest med alterpartiet i sydvest, hvilket er lidt udsædvanligt i forhold til de fleste andre kirker, der har alterpartiet beliggende i øst.
Kirkens opført af tilhugne kampesten, ydermuren er glat og hvidkalket. Taget er af blå, glaserede teglsten. Den rundbuede del af taget er beklædt med kobber.


Spiret

Spiret, hvori klokken hænger, er udvendig beklædt med kobber.


Klokken

Klokken, der er ophængt i spiret, bærer indskriften: "Holder I eder nær til Gud, skal Han holde sig nær til eder." (Jak. 4,8a).


Vejrhane

"Vejrhanen" er et bemandet vikingeskib.


Kirken indvendig

Indvendig står kirken også hvidkalket med træværk i farverne gul og himmelblå


Kirkerummet

I kirkerummet er en meget fin akustik


Altervæggen

Altervæggen er udformet som en meget særpræget relief-altertavle med en fin symbolik: korset som universets centrum.


Alteret

Alteret er det oprindelige fra det gamle kirkekapel.


Alterstagerne

Alterstagerne er de oprindelige fra det gamle kirkekapel. De er fremstillet 1786 af kostbart Fabricius-sølv. Derudover er der i kirken to tin-stager, som stammer fra 1780.


Vinkande, alterkalk, oblatæske og patene

Alle disse dele af kirkesølvet er fremstillet af kostbart Fabricius-sølv og stammer fra 1786, da det oprindelige kirkekapel blev indviet.


Døbefonten

Døbefonten er den oprindelige fra det gamle kirkekapel. Over døbefonten er ophængt en fontehimmel.


Dåbsfad

Dåbsfaldet er et messingfad fra o. 1876.


Dåbskande

Dåbskanden stammer fra 1879 og er fremstillet i tin.


Prædikestolen

Prædikestolen er den oprindelige fra det gamle kirkekapel og blev ved denne flytning adskilt fra alterpartiet.


Stolestaderne

Stolegavlene er de oprindelige fra det gamle kirkekapel.


Siddepladser

Kirken har 180 siddepladser.


Kirkeskibe

Kirkeskibene, fregatterne "Ernst" fra 1812 og "Christian" fra 1829, er begge overflyttet fra det gamle kirkekapel.
Hvert 25. år holdes i forbindelse med kirkejubilæet en skibefest. De nyistandsatte skibe føres i procession fra Langebro (egentlig Langes Bro) ad Strandvejen, Riffsvej og Kirkevej til kirkens hovedindgang, hvor flådekommandanten afleverer skibene til præsten, der takker for de smukke skibe og lover at vogte dem mod ildsvåde og anden ulykke. Skibene: det fine symbol på kirken, som er det store skib, der fører os med sig fra vugge til grav: da vi blev døbt, kom vi ombord; ved begravelsen går et menneske fra borde og når havn på evighedens kyst.


Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1920 med 9 stemmer, der er bygget over våbenhuset.


Glasmaleri

I kirken er et glasmaleri, der fremstiller den himmelfarne Kristus. Et andet viser "det tornekronede Jesushoved".


Kirkegårde

Til Hellebæk Kirke hører to kirkegårde: den gamle kirkegård i Gammel Hellebæk ved Hammermølleskoven og Hellebæk ny kirkegård blev indviet 1922 ved Ålsgårde Station.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --