D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Uggerby Kirke

Uggerby Sogn - Tversted-Uggerby Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Uggerby Kirke

Adresse

Uggerby Kirke
Uggerhøjvej 24
Uggerby
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Uggerby Kirke er lille, med tårn og hvælvinger.

Kirkebygningen

Uggerby Kirke Uggerby Kirke Uggerby Kirke Kirken er opført i 12. århundrede. Kirken består af romansk kor med moderne tilbygning; sideskib mod syd og tårn i vest. Den romanske bygning, kor og skib, er opført af granitkvadre på svagt hulet skråkantsokkel. Den sokkelbrydende, retkantede norddør er bevaret tilmuret, og i koret sydmur ses et tilmuret rundbuevindue med monolitoverligger. Indvendig står den runde korbue med hulkantede kragsten. Et sandsynligvis sengotisk dødtårn blev nedbrudt i 1820’erne. Bygningen underkastedes 1923-25 en gennemgribende ombygning og udvidelse (arkitekt E. Packness). Skibets sydmur blev nedbrudt, og der opførtes et sideskib af mursten og gamle kvadre, i det ydre formet som tre kapeller med hver sin spidsgavl, og i vest tilføjedes et tårn med sadeltag i øst-vest.

Uggerby Kirke - tårn

Klokkerne

Den gamle, meget interessante klokke fra 1473, viet Skt Olav og med talrige relieffer blev omstøbt 1917 af de Smithske Støberier, Ålborg, med gentagelse af de gamle ornamenter.

Uggerby Kirke - døren ind til kirkerummet med granitoverligger

Kirken indvendig

Uggerby Kirke - hovedskib med sideskib i baggrunden Indvendig indsattes overalt krydshvælv, og i koret indbyggedes en falsk apsis.

Altertavlen

Uggerby Kirke - alterparti Uggerby Kirke - altertavle Altertavlen har enkelte snedkrede dele i renæssance omkring 1625 og består i øvrigt af et maleri, Jesus velsignende barn, kopi 1885 efter A. Dorph.

Alterbord og alterdug

Uggerby Kirke - alterbord Uggerby Kirke - altertæppe Romansk alterbord af granitkvadre med relikviegemme i pladen.

Alterstager

Barokstager fra omkring 1650.

Kalk og disk

Alterkalk 1647.

Uggerby Kirke - præststol

Prædikestol

Uggerby Kirke - prædikestol Nyere, enkel prædikestol og stoleværk fra 1925 med udskårne ornamenter samt en gengivelse af kirken før ombygningen.

Døbefont

Uggerby Kirke - døbefont Romansk granitfont.

Dåbsfad

Uggerby Kirke - dåbsfad Uggerby Kirke - dåbsfad og dåbskande Sydtysk fad omkring 1575 med spejderne i Kanaan.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Orgel

Uggerby Kirke - orgel Kirkens orgel er et Marcussen og Søn orgel fra 1982 med 10 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Svend Skoven (-)

Organister

(1999) Ruth Nabe-Nielsen (-)

Gravminder på kirkegården

Uggerby Kirke - laurbær-sølvkrans Syd for tårnet ligger en helt udslidt gravsten fra omkring 1770.

Uggerby Kirke - stolestader med motiv Uggerby Kirke - stolestader med motiv Uggerby Kirke - stolestader med motiv Uggerby Kirke - kirkeskib Uggerby Kirke - lysekrone Uggerby Kirke - lysekrone Uggerby Kirke - præstetavle Uggerby Kirke - præstetavle Uggerby Kirke - kirkegård Uggerby Kirke - lapidarium Uggerby Kirke - lapidarium Uggerby Kirke - stendige om kirkegården

Gravere

(1999) Svend Skoven (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007