Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Langø Kirke

Langø Kirke - Langø Kirkedistrikt - Kappel-Vestenskov-Arninge-Tillitze Pastorat - Lolland Søndre Provsti - Lolland-Falster Stift - Rudbjerg Kommune - Storstrøms Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet blev oprettet 1901.
1965-1968 F Langballe (-)
1968-1974 vakant
1975-1990 Anne Birgitte Villadsen (-)
Embedet blev omdannet 1990.
1990- Anne Birgitte Villadsen (1947-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Kappel Præstegård


Sognepræster

Embedet blev oprettet 1990.
1990- Holger Sejrup Villadsen (1945-)


Kirketjenere

(2000) Inger-Lise Gunnersen (-)


Gravere

(2000) Inger-Lise Gunnersen (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 19.7.2012 --