Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Roskilde Stift

Kirkeministeriet


Provstier i stiftet

Roskilde Domprovsti
Lejre Provsti
Køge Provsti
Holbæk Provsti
Ods og Skippinge Provsti
Kalundborg Provsti
Ringsted-Sorø Provsti
Slagelse-Korsør Provsti
Skælskør Provsti
Tryggevælde Provsti
Næstved Provsti
Stege-Vordinborg Provsti

Se struktur for provstier, pastorater, sogne og kirker hér


Katolske biskopper med sæde i Roskilde

ca 1022-1029/30 Gerbrand (-)
ca 1030- sidst i 1050`erne Avaco/Aage (-)
ca 1060-1073/74 Vilhelm (-)
1074-1088 Svend Nordmand (-)
1088-1124 Arnold (-)
1124-1134 Peder (-)
1134-1137 Eskild (-)
1137-1138/39 Ricco/Rike (-)
1139-1158 Asker/Asser (-)
1158-1191 Absalon (-)
1191-1214 Peder Sunesen (-)
1214/15-1224/25 Peder Jakobsen (-)
1225-1249 Niels Stigsen (-)
1249-1254 Jacob Erlandsen (-)
1254-1277 Peder Bang (-)
1278-1280 Stig (usikkerhed m.h.t. navn) (-)
1280-1290 Ingvar (usikkerhed m.h.t. navn) (-)
1290-1300 Johan / Jens Krag (-)
1301-1320 Oluf (-)
1321-1330 Johan / Jens Hind (-)
1330-1344 Johan / Jens Nyborg (-)
1344-1350 Jakob Poulsen (-)
1350-1368 Henrik Ge(e)rtsen (-)
1368-1395 Niels Jepsen Ulfeldt (-)
1395-1416 Peder Jensen Lodehat (-)
1416-1431 Jens Andersen Lodehat (-)
1431-1448 Jens Pedersen Jernskæg (-)
1449-1461 Oluf Daa (-)
1461-1485 Oluf Mortensen (-)
1485-1500 Niels Skave (-)
1500-1512 Johan Jepsen Ravensberg (-)
1512-1529 Lage Urne (-)
1529-1536 Joachim Rønnow (-)


Lutherske biskopper over Sjællands Stift med sæde i København 1537-1911

Efter reformationsmødet den 30. okt. 1536, var trosskiftet i Danmark en kendsgerning. Roskildes sidste katolske biskop Joachim Rønnow blev som de øvrige katolske biskopper fængslet. Sjællands nye biskop Peder Palladius flyttede til København, og bispesædet i Roskilde ophørte.
1537-1560 Peder Palladius (-)
1560-1569 Hans Albertsen (-)
1569-1590 Povl Johan Madsen (-)
1590-1614 Peder Wiinstrup (-)
1614-1638 Hans Poulsen Resen (-)
1638-1652 Jesper Brochmand (-)
1652-1653 Hans Hansen Resen (-)
1653-1655 Laurids Scavenius (-)
1655-1668 Hans Svane (-)
1668-1675 Hans Wanda (-)
1675-1693 Hans Bagger (-)
1693-1710 Henrik Bornemann (-)
1710-1737 Chr Vill Worm (-)
1737-1757 Peder Hersleb (-)
1757-1783 Ludvig Harboe (-)
1783-1808 Nicolai Edinger Balle (-)
1808-1830 Fr C Münter (-)
1830-1834 P E Müller (-)
1834-1854 Jacob Peter Mynster (-)
1854-1884 Hans Lassen Martensen (-)
1909-1911 Peter Madsen (-)
1911-1922 Harald Ostenfeld (-)


Den lutherske bisperække over Roskilde Stift - med sæde i Roskilde 1923

Den 30. juni 1922 blev det i Folketinget besluttet at oprette Roskilde bispeembede, som et selvstændigt Stift. Roskilde Stift blev et af landets 4 store Stifter.
1923-1934 H Fonnesbech-Wulff (-)
1935-1953 Axel Rosendal (-)
1953-1969 Gudmund Schiøler (-)
1969-1980 Hans Kvist (-)
1980-1997 Bertil B Wiberg (-)
1997-2008 Jan Lindhardt (-)
2008- Peter Fischer-Møller (1955-)


Bispegården

Stændertorvet 3B, 4000 Roskilde


Stiftskontoret

Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde


Stiftamtmænd

(1999) Niels Bentsen (-)


Stiftskontorchefer

Administrativ leder af stiftsadministraitionen og biskoppens juridiske rådgiver (amanuensis)
(1999, 2004) Helle Saxil Andersen (-)


Stiftsfuldmægtige

(2004) Tine Sørensen Dreier (-)
(2004) Ida Normann (-)


Stiftskasserere

(1999) Tove Schjellerup Bundgaard (-)


Økonomifuldmægtige

(2004) Grethe Müller (-)


Bispesekretærer

(2004) Jette Hansen (-)


Stiftskonsulenter
Bygningskonsulenter for præstegårde i Roskilde, Lejre, Køge, Kalundborg, Holbæk, Ods og Skippinge Provstier

(1999) Jesper Herbert Nielsen (-)


Kirkegårdskonsulenter

(1999) Susanne Guldager (-)


Bygningskonsulenter for præstegårde i Ringsted-Sorø, Slagelse-Korsør, Skælskør, Tryggevælde, Næstved og Stege-Vordingborg Provstier

(1999) Michael Madsen (-)


Kgl. bygningsinspektører

(1999) Karsten Rønnow (-)


Præstegårdskonsulenter

(1999) Jørgen Sørensen (-)

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --