D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gettrup Kirke

Gettrup Sogn - Helligsø-Gettrup Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Gettrup Kirke

Adresse

Gettrup Kirke
Gykjærvej 2
Gettrup
7760 Hurup Thy

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Kirken er en romansk granitkvaderbygning, bestående af apsis, et meget skævt udstukket kor samt skib. Den oprindelige kirke har skråkantsokkel og apsiden har rester af en ligeledes skråkantet gesims.

Døre og vinduer

Af oprindelige vinduer er kun korets nordvindue bevaret. Apsidens østvindue er nu retkantet udvendig. De romanske dele står med blanke kvadre og kalkstriber om vinduer og under sugfjæl. Alle fyrretræstagværkerne er teglhængt.

Tårnet

I sengotisk tid fandtes et vesttårn, som blev nedrevet omkring 1820, der skal have været det højeste i Thy. 1940 byggedes et nyt tårn. Arkitekt Jens Foged. Tårnet er hvidkalket.

Klokkerne

En støbestålsklokke afløste i 1912 en revnet klokke, der var støbt af Svend Andersen.
Efter omkring 1820 hang klokken i en tømret (nu nedrevet) klokkestabel foran vestgavlen.

Våbenhuset

Opført 1940. Arkitekt Jens Foged. Våbenhuset er hvidkalket.

Kirken indvendig

I det indre, hvor murene står i rå kamp, er den kvadersatte korbue bevaret med forskelligt profilerede kragbånd, mens apsisbuen, der har skråkantede kragbånd, er delvis ommuret i gotisk tid, samtidig med at apsishvælvet fornyedes i munkesten. Kor og skib har bjælkelofter. Korets falsede og skibets to smigrede sydvinduer er fladrundbuede, fra 1700tallet og 1800tallet.

Det nye tårn

Underrummet er hvælvet, har adgang til skibet gennem det gotiske nedrevne tårns velbevarede rundbue.

Altertavlen

Altertavlen er delvis af Næssund-typen fra omkring 1600, firsøjlet, med topstykke og gavl (nyere?) samt vinger. Malerier på lærred (Jesu døb flankeret af knælende engle; signeret Søren Sørensen 1921) dækker malerier på trægrund; Nadveren, Gethsemane og Kristus på korset, malet omkring 1850-60, sikkert af en af brødrene Gjørup. Den er istandsat 1922, delvis nymalet 1928 og 1955.

Alterbord og alterdug

Romansk alterbord med granitkvadre, stående i apsisbuen; i pladen er en helgengrav, med blyæske indeholdende relikvier, som skal være af Skt. Gertrud. Bordet dækkes af et renæssancepanel fra slutningen af 1500-tallet, med arkader.

Alterstager

Sengotiske alterstager på tre siddende løver er antagelig fra første halvdel af 1500tallet.

Kalk og disk

Kalk og disk 1719, af Mikkel Jensen, Aalborg.

Røgelseskar

Et "hjemmegjort" røgelseskar af kobberplader er i Thisted Museum.

Prædikestol

Renæssance prædikestol med malet årstal 1617 og "RPW", karnaptype med seks fag, i hvis arkader malerier fra 1870 har erstattet "Tålmodighed", "Tro" og de fire evangelister. Den oprindelige staffering er fremdraget 1940.

Prædikestolshimmel

En himmel er ligeledes i renæssance hænger over prædikestolen.

Døbefont

Romansk granitdøbefont, særtype med indristede symboler på kummen (spydspidser, forskellige slags kors).

Dåbsfad

Nederlandsk dåbsfad fra omkring 1650 af messing.

Dåbskande

Smuk tin-dåbskande 1844, stemplet Bunch.

Stolestader

Stoleværket er nyt.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Lysekroner

Der er tre lysekroner som stammer fra 1924.

Pengeblok

Pengeblokken er fra 1700-tallet.

Krusifikser

Sengotisk korbuekrusifiks fra omkring 1400; korset har mistet sine randskiver og evangelistfelter.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1968, udvidet ved Bruno Christensen 1998, har nu 11 stemmer. Et tidligere orgel var fra omkring 1900.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007