D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvidbjerg Vesten Å Sogn

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Hvidbjerg Vesten Å Kirke Hvidbjerg Vesten Å Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hassing Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 264
2003 - 248

Medlemmer af folkekirken

2003 - 238

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 - Inger Rysgaard Møller (-)
(2003) Arne Ringgård Lauridsen (-)

Kirkeværger

(2003) Troels Nørgaard Ifversen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007