D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør Pastorat

Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hundborg Sogn
Jannerup Sogn
Vang Sogn
Vorupør Sogn

Historie

Vang Sogn blev sammenlagt med Hundborg-Jannerup-Vorupør med virkning fra 1. januar 1983.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på omsorgscenter med plejehjem og pensionistboliger beliggende i Hundborg.
1938-1964 T C Willer (-)
1965-1979 C J Vemmelund (-)
1980-1990 Anker Sølvsteen (-)
1990- Jørgen Hansen Erbs (1943-)

Præstegården

Vorupørvej 231, Hundborg, 7700 Thisted
Præstegården er opført 1966-67, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha. I forbindelse med embedsboligen i Vang er et jordtilliggende på 16,5 ha. + 5 ha. hede og skov.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 11 ha.

Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården. Ligeledes forpagterbolig ved embedsboligen i Vang.

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet blev oprettet 1983.
1983-1985 Jørgen Lekfeldt (-)
1986- Flemming Burgdorf (1949-)

Embedsboligen

Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted
Embedsboligen er opført 1784, senest restaureret 1983, har 7 værelser og opvarmes med olie. I forbindelse med embedsboligen er en god have på 0,6 ha.

Sognepræster og kirkebogsførere Vang

1951-1965 J H Bak (-)
1966-1973 Kaj A Ernstsen (-)
Embedet nedlagt 1983.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i såvel præstegården som embedsboligen.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007