Historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000


Ensted Kirke

Ensted Sogn - Ensted Pastorat - Åbenrå Provsti - Haderslev Stift - Åbenrå Kommune - Sønderjyllands Amt

Ensted Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Kirken fra en anden vinkel (KMJ)

Ensomt i et vejkryds mellem byerne Røllum og Stubbæk og med kroen som eneste nabo ligger den lille kirke, som kun består af romansk kor og skib med et lille våbenhus, vistnok fra 1840, ud for syddøren. Den ganske velbevarede romanske bygning, der antages at være fra 1200-tallets begyndelse, er over en ret ensartet sokkel med klokkeprofil rejst af veltilhuggede granitkvadre - Pontoppidans Atlas (VII. 308) meddeler et lidet troligt sagn om, at dronning Margrethe skal have skænket kvadrene. Begge dørene er i behold, norddøren tilmuret, syddøren noget ændret. I koret er der mod øst og nord ret store, oprindelige vinduer med stik af tre krumhugne kilesten, medens skibets eneste synlige - også tilmurede - vindue har stik af tegl.


Kirkens indre

Kirkerummet (KMJ)

I det indre, der har flade, gipsede lofter, står korbuen med kraftigt profilerede kragbånd flankeret af et par halvrunde, rundbuede sidealternicher. Våbenhuset er vistnok helt nybygget i forbindelse med en istandsættelse af kirken 1840-1841, men bærer et solur fra 1771 af rød kalksten.


Alterpartiet

Alterpartiet (KMJ)

Tæppe foran alteret (KMJ)

På det kvadermurede alterbord, der dækkes af et alterklæde fra 1954 med guldkors, står en ret enkel altertavle i senklassicisme fra 1841, formet som en tempelgavl med koblede, korinthiske søjler om et maleri - en kopi efter Eckersbergs Gethsemane i Havnbjerg Kirke. Kalken af vanlig barok-type er fra 1661, skænket af Iohan Mohrbeck og hustru. Stagerne er fra tiden kort efter 1831, da de tidligere stager blev stjålet sammen med to dåbsfade. Bag alteret findes en lille, sengotisk messeklokke.


Døbefont

Døbefonten (KMJ)

Fonten af grå granit er romansk af arkade-type med hjørnehoveder på foden om buefelter med forskellige ornamenter. Fadet er fra 1922.


Prædikestol

Prædikestolen (KMJ)

Prædikestolen er forfærdiget 1840-1844 med anvendelse af gamle relieffer fra 1647 - Bebudelsen, Tilbedelsen af barnet, Korsfæstelsen og Opstandelsen.


Krucifiks

Krusifiks (KMJ)

Det ganske gode korbuekrucifiks er nu ophængt på nordre korvæg er sengotisk, fra omkring 1500.


Stolestader

Stoleværket er fra 1907.


Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.


Andet i kirken

I skibets syddør sidder en kraftig dørfløj fra omkring 1700 af tre brede egeplanker.


Udsmykning i våbenhuset(KMJ)

Mindetavler (KMJ)

Orgel

Orgelet (KMJ)

Pulpituret i vestenden fra 1840'erne bærer et orgel fra 1886, leveret af Marcussen & Søn.


Klokker

Klokkehus (KMJ)

På kirkegården sydvest for kirken er der 1828 rejst et muret klokkehus med pyramidetag.
Den ene af klokkerne er støbt 1654 af Baltazar Melchior, den anden 1922 efter tegning af billedhugger Carl Mortensen og med indskrift af Helge Rode.


Gravminder

Udvendige gravsten (KMJ)

Udvendig gravsten (KMJ)

Ved skibets sydmur er osptillet 5 grasten fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.


Udsigt fra kirkegården (KMJ)

Mindesmærke på kirkegården (KMJ)
Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 18.3.2010 --