D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skørping Nykirke

Skørping Nykirke Kirkedistrikt - Skørping-Fræer Pastorat - Hadsund Provsti - Aalborg Stift - Skørping Kommune - Nordjyllands Amt

Skørping Nykirke

Adresse

Skørping Nykirke
Nykirkevej 6
9520 Skørping

Se kort

Hjemmeside

www.folkekirken-skoerping-fraer.dk

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1914.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen fra 1993 med 16 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Chr Jensen (-)

Organister

(1999) Niels Peter Hornstrup (-)

Gravere

(1999) Chr Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007