D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skørping Nykirke Kirkedistrikt

Skørping-Fræer Pastorat - Hadsund Provsti - Aalborg Stift - Skørping Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Skørping Nykirke Skørping Nykirke

Indbyggere

1999 - indbyggertal medregnet i indbyggertallet for Skørping Sogn.

Menighedsråd

19996-2000 - 8 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Niels Jørn Grønhøj (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007