Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Christiansborg Slotskirke

Holmens Sogn - Holmens Pastorat - Holmens Provsti - Københavns Stift - Københavns Kommune


Christiansborg Slotskirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkeejere

Christiansborg Slotskirke ejes af Staten ved Slots- og Ejendomsstyrelsen og stilles til rådighed for Kongehuset.


Kongehuset

Kirken er ofte blevet benyttet ved kongelige begravelser og har sidst dannet ramme om dronning Ingrids castrum doloris i november 2000.


Kirkebygningen

Kirken er opført 1826. Christiansborg Slotskirkes historie går tilbage til det første Christiansborg Slot, opført af generalbygmester Elias David Hšusser i 1733-45. Den arkitekturkyndige Christian VI lod den talentfulde unge arkitekt i Kongens Bygningsvæsen Nicolai Eigtved stå for indretningen af slotskirken (1738-42) og han skabte her et af de fornemste rokokointeriører i dansk arkitektur.
Da slottet brændte i 1794 gik også kirken til. Tilbage stod en ruin, som man besluttede at nedrive, men beslutningen blev aldrig udført. Landbygmesteren fra Altona (den gang dansk), C F Hansen, blev kaldt til hovedstaden for at forestå genopførelsen af slottet. I 1810 vedtog man så også at lade ham genopføre slotskirken. Arbejdet begyndte i 1813 med størst mulig anvendelse af eksisterende fundamenter og murværk. Kirken blev ligesom hovedslottet bygget i periodens nyklassicistiske stil, med et centralt kirkerum overdækket med en kuppelkonstruktion. Indvielsen af slotskirken foregik pinsedag 14. maj 1826, dagen hvor man fejrede 1000-året for kristensdommens indførelse i Danmark. Den anden slotsbrand, i 1884, skånede Kirkebygningen, idet branden blev standset i forbindelsesbygningen til slottet. Skæbnen indhentede imidlertid kirken pinsenat den 7. juni 1992. Kirken brændte, sandsynligvis antændt af raketter under pinsekarnevallet. Ved kirkebranden i 1992 brændte tagkonstruktionen med kuppel og etageadskillelse, og der skete svære skader på væggene og inventaret. Slots- og Ejendomsstyrelsen begyndte kort tid efter på genopbygningen med Erik Møllers Tegnestue A/S ved kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund som arkitekt. Der fandtes ingen tegninger til kuppel- og tagkonstruktion, men et systematisk bygningsarkæologisk arbejde med registrering af forkullede bygningsdele gav mulighed for at genskabe kuppel- og tagkonstruktionen. Historisk korrekte konstruktionsmetoder blev anvendt under hele genopførelsesprocessen. Det vanskelige arbejde med at restaurere og genskabe de indvendige overflader af stukmarmor kunne ikke udføres af danske håndværkere. En af Tysklands fineste eksperter på området, Manfred Siller, løste opgaven samtidig med, at han oplærte danske stukkatører i den gamle teknik.
Den genopførte kirke blev indviet den 14. januar 1997 i forbindelse med dronning Margrethes 25-års regeringsjubilæum. Genopførelsen er blevet tildelt den fornemme Europa Nostra Pris.


Orglet (KMJ)

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen og Reuter orgel fra 1826 med 31 stemmer.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 16.7.2012 --