D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lyngså Kirke

Lyngså Kirkedistrikt - Albæk Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Lyngså Kirke

Adresse

Lyngså Kirke
Østkystvejen 202 B
Lyngså
9300 Sæby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1902. Filialkirken ligger højt i nærheden af landevejen Sæby-Hals, kaldes for Skt Pouls Kirke. Den er bygget i 1902 (indviet 9. november) efter tegning af arkitekt L. Olesen af røde ursten i ganske sobre romanske og unggotiske stilformer.

Tårnet

Ved nordsiden er der et tårn, hvis underrum fungerer som våbenhus. Foroven afsluttes det af et pyramidespir.

Kirken indvendig

Indvendig er kirkerummet overdækket af krydshvælv.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri af Anker Lund, Emaus, fra 1909, og i 1959 indsattes der i korvinduerne to glasmalerier af Harald Borre, det ene bekostet af en anonym giver, det andet af menigheden.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1947 med 5 stemmer.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007