Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Fjenneslev Kirke

Fjenneslev Sogn - Ringsted-Sorø Provsti - Roskilde Stift - Sorø Kommune - Vestsjællands Amt


Fjenneslev Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Fjenneslev Kirke med sine to tårne knejser over landskabet. Den oprindelige del af kirken er fra omkring 1130, bygget af herremanden Asser Rig og fru Inge. Tårnene er først bygget til senere. Sagnet fortæller, at Asser Rig blev kaldt i krig og fru Inge fik derfor overdraget færdiggørelsen af kirken. Men inden Asser Rig drog afsted, skal han have visket til hende: "Hør du kære fru Inge, føder du mig en søn så bold, da bygger du kirken med et tårn, føder du mig en datterlil, da sætter du kun et spir!" Da Asser Rig kom hjem fra krig, så han straks at der var to tårne på kirken og vidste derfor at han havde fået to sønner - nemlig sønnerne Esbern Snare og Absalon, den senere biskop. Senere undersøgelser har vist, at Esbern Snare og Absalon ikke er tvillinger, og derfor kan tårnene ikke være bygget samtidig. Noget andet, der tyder på, at tårnene er bygget til senere, er, at tårnene ligesom våbenhuset er opført i røde mursten, mens selve kirken er opført af munkesten.


Kirken indvendig

Når man fra våbenhuset træder gennem den gamle mandsindgang forbavses mange over, at kirken ikke er større. Kirken er oprindelig bygget som gårdkirke eller kapel for Hvideslægten, hvis gård har ligget nord for kirken. Vestpartiet som ses ovenfor med det søjlebårne galleri. Søjlerne er fremstillet af granit og ualmindelig smukt bearbejdet. De små søjler oppe i selve galleriet er fremstillet af brændt ler. Galleriet har været herskabets plads i kirken.


Pulpitur, orgel og søjler (KMJ)

Herskabspulpitur

I kirkens indre er der i vestenden af rummet et højt pulpitur, som bæres af et par kraftige søjler. Sådanne pulpiturer er efterligninger af herskabsstole, der fandtes i kapellerne på den tyske kejsers gårde. Her oppe fra kunne stormanden og hans familie deltage i gudstjenesten uden at blande sig med almindelige mennesker nede på gulvet.


Kalkmalerier (KMJ)

Kalkmalerier

På triumfvæggen er der malet et billede af en kvinde og en mand, der rækker en kirkemodel op mod himmelen. En hånd udstrækkes velsignende imod dem. Dette billede forestiller fru Inge og Asser Rig - Ebbe Skjalmsens broder. Det er kendt, at Asser Rig netop byggede denne kirke, selv om de berømte tårne, der er af tegl, må være kommet til efter hans tid.
På skibets østvæg findes dette imponerende og meget berømte kalkmaleri, der forestiller Asser Rig og fru Inges overrækkelse af kirken til Herren, der ses i billedets højre hjørne foroven som en udstrakt velsignende hånd. Begge skikkelser er iført dragter fra det 12. århundredes anden halvdel.


Alterpartiet (KMJ)

Alterkrusifiks

Over alterbordet hænger kirkens gamle korbuekrusifiks er fra omkring 1250, dets oprindelige plads har været i korbuen, og derunder har der formodentlig i den katolske tid været et lægmandsalter. Ved en restaurering i 1968 kom det til sin nuværende plads.


Alterbord og alterdug

Alterbordet er dækket af en sort plade af belgisk marmor. Det er kirkens oprindelige alterbord, ved hvilket biskop Absalon har læst messe, når han besøgte Fjenneslev.


Prædikestol (KMJ)

Prædikestol

I 1967 blev prædikestolen restaureret på Nationalmuseet. De oprindelige farver og billederne i felterne, der forestiller evangelisterne, blev genfremkaldt, disse var i en senere tid blevet malet over. Prædikestolen bærer årstallet 1586, men er sikkert ældre.


Prædikestolshimmel

Den oprindelige prædikestolhimmel blev igen sat op ved restaureringen.


Prædikestolsdør (KMJ)

Prædikestolsdør

Prædikestolsopgangsdøren blev ved restaureringen i 1967 igen opsat. På døren er et billet af profeten Ezekiel.


Døbefont (KMJ)

Døbefont

Døbefonten er af kampesten udformet i enkel bægerform. Dåbsfadet er fra 1779 skænket af grev Knuth til Mørup.


Stoledøre (KMJ)

Stolestader

Disse to dørfyldninger stammer fra en herskabsstol i kirken, som Chr Luxdorph, der købte Mørup i 1716 lod opsætte. Våbnene forestiller Luxdorps og Worms våben. Luxdorphs hustru var søster til Sjællands biskop Chr Worm.


Siddepladser

Kirken har 105 siddepladser.


Krusifiks (KMJ)

Krusifikser

Dette krusifiks hænger på skibets nordvæg. Det er fremstillet af Claus Berg fra Odense. Fra omkring 1872 til 1968 hang krusifikset over alteret, men ved restaureringen i 1968 fik krusifikset sin nuværende placering.


Orgel

Kirkens orgel er et Poul-Gerhard Andersen orgel fra 1965 med 6 stemmer.


Gravsten (KMJ)

Gravminder i kirken

Foroven: Ligsten i gulvet i korets sydside over Christian Mikkelsen og hans hustru Maren Lauritsdatter. Han var ejer af Mørup i 23 år og døde 1609.

Gravsten (KMJ)

Forneden: Ligsten i midtergangen over Niels Christoffersen og hans anden hustru Gertrud Jensdatter. Han var ejer af Mørup i 6 år og døde 1691.


Kirkegård

Se Fjenneslev Kirkegård


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.


Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --